Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Aktualności

NABÓR DO PROGRAMU „SAMODZIELNOŚĆ-AKTYWNOŚĆ-MOBILNOŚĆ!”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie ogłasza nabór do programów „Samodzielność–Aktywność–Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta (wniosek można złożyć do 31.12.2023r.) oraz  „Samodzielność–Aktywność–Mobilność!” Dostępne mieszkanie (wniosek można złożyć do dnia 31.12.2024r.). Nabór odbywa się poprzez system SOW.

Celem Programu „Mieszkanie dla absolwenta” jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez  zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta. Adresat Programu musi spełniać następujące warunki:

– posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenia traktowane na równi z wymienionymi,

– posiadać status absolwenta wszystkich typów szkół uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,

– posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

– złożyć oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej i oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Link do Programu:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/

Celem Programu „Dostępne mieszkanie” jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez  zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych. Adresat Programu musi spełniać następujące warunki:

– posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z wymienionym, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,

– złożyć oświadczenie wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu lub budynku uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero,

– złożyć oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu,

– w momencie składania wniosku nie ukończył 65 roku życia.

Link do Programu:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PCPR lub pod numerem telefonu 724 555 026 / 62 503 37 33.

^ W górę

UWAGA!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie poszukuje osoby do pracy na stanowisku sekretarki w ramach prac interwencyjnych.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie oferty na adres e-mail: pcpr@pcprjarocin.pl do dnia 6 lipca br.

^ W górę

Informator – Studiuj bez barier w Poznaniu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu wspólnie z poznańskimi
uczelniami przygotował dla młodych ludzi z niepełnosprawnościami
informator „Studiuj bez barier w Poznaniu”. Zawiera on informacje
dotyczące wsparcia i udogodnień, które oferują młodym ludziom z
niepełnosprawnościami poznańskie szkoły wyższe. Ponadto znalazły się
w nim programy, ułatwiające aktywizację społeczną i zawodową oraz
wyrównujące szanse osób z niepełnosprawnościami w dostępie do
zdobycia wyższego wykształcenia.

^ W górę

NIE UFAJ BEZGRANICZNIE !

Handel ludźmi jest poważnym przestępstwem naruszającym prawa człowieka. Jego istotą jest wykorzystanie człowieka przy użyciu konkretnych metod i środków. Ofiary zostają zwerbowane a następnie wykorzystywane do pracy przymusowej, prostytucji, żebractwa, kradzieży lub wyłudzania świadczeń oraz kredytów za granicą. Handel ludźmi jest powiązany  z problemami społecznymi, kulturowymi, politycznymi oraz ekonomicznymi,  w związku z czym przyjmuje się, iż krajami pochodzenia ofiar są kraje rozwijające się, zaś docelowymi są kraje rozwinięte.

W związku z powyższym problemem Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zwrócił się z prośbą  o przekazanie informacji dotyczącej baneru przez MSWiA i Straż Graniczną. Baner zawiera podstawowe informacje dotyczące zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do KCIK. Pliki wideo dotyczące kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” są w języku polskim i ukraińskim jak i opublikowane zostały na kanale YouTube oraz na stronie MSWiA:

wersja polska https://www.youtube.com/watch?v=YMl9s_u65qI

wersja ukraińska  https://www.youtube.com/watch?v=l2q3rU0YtyI

polska wersja strony MSWiA (na dole zakładki)  https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy

angielska wersja strony MSWiA (na dole zakładki)  https://www.gov.pl/web/mswia-en/information-for-refugees-from-ukraine

^ W górę

REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROGRAMIE KOREKCYJNO-EDUKACYJNYM

JEŻELI  DOSTRZEGASZ U SIEBIE PROBLEMY Z KTÓRYMI SOBIE NIE RADZISZ, REAGUJESZ AGRESJĄ W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH Z PARTNERKĄ LUB INNĄ OSOBĄ Z RODZINY I UWAŻASZ, ŻE TAKIE ZACHOWANIE JEST ZŁE I CHCIAŁBYŚ  JE  ZMIENIĆ  LECZ NIE  WIESZ JAK?

ZGŁOŚ SIĘ  DO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ JAROCINIE, UL. DWORCOWA 2 I ZAPISZ SIĘ DO UDZIAŁU W  PROGRAMIE KOREKCYJNO-EDUKACYJNYM. ZAJĘCIA GRUPOWE ROZPOCZNĄ SIĘ SIERPNIU BR WIEC JEST JESZCZE CZAS NA ZGŁOSZENIE I UDZIAŁ.

PROGRAM JEST BEZPŁATNY I ADRESOWANY DO DOROSŁYCH MĘŻCZYZN, KTÓRZY CHCIELIBY ZREDUKOWAĆ ZACHOWANIA AGRESYWNE ORAZ UKSZTAŁTOWAĆ POSTAWY PARTNERSTWA I  SZACUNKU WOBEC INNYCH OSÓB.

ZAPISY  I INFORMACJE  POD NUMEREM TELEFONU 62 747 74 60, 509 543 109 LUB OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ, BIURO NR 5. 

^ W górę

UWAGA!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie poszukuje pracownika
na stanowisko referenta do Działu Wsparcia Rodziny.
Forma zatrudnienia – umowa o pracę na czas zastępstwa w wymiarze 0,75 etatu.
Wymagane wykształcenie wyższe (administracja, nauki humanistyczne)
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 724 555 028
lub e-mail: pcpr@pcprjarocin.pl
do dnia 31.05.2022 r.

^ W górę

Informacja

Informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2022r. (piątek)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie
czynne do godz. 13:00.

^ W górę

Życzenia

^ W górę

720 720 020 – numer pomocy

720 720 020 to specjalny numer telefonu dla osób uwikłanych w przemoc w intymnej relacji oraz dla świadków przemocy, pod którym będzie można otrzymać profesjonalną pomoc i wsparcie. Numer 720 720 020 będzie czynny od 25.11.2021 od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-20:00. Nadzór nad linią pełni doświadczona psycholożka i seksuolożka Ania Ciucias.

Pod numerem telefonu i na anonimowym czacie będzie dostępny zespół specjalistów/tek: psychologów/żek z doświadczeniem w przeciwdziałaniu przemocy oraz w interwencji kryzysowej. Linia jest przeznaczona dla osób, które doświadczają bądź doświadczyły przemocy, dla osób które stosują przemoc i chcą poradzić sobie z tym problemem, a także dla obserwujący przemoc w swoim otoczeniu. Każda potrzebująca osoba będzie mogła zadzwonić porozmawiać, uzyskać pomoc i dowiedzieć się więcej o problemie.

Kliknij na poniższy obrazek by go powiększyć.

^ W górę

Spotkanie z seniorami w Golinie i Mieszkowie

 W ramach działań profilaktycznych Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie przeprowadził kolejne spotkania z seniorami pt.:“O przemocy wobec osób starszych czyli przełamywanie tabu”. Odbiorcami pierwszego spotkania w dniu 22.03.2022r byli członkowie Klubu społecznego “Sami Swoi”  w Golinie, natomiast w dniu 24.03.2022r.  Klubu samopomocy “Mieszko” w Mieszkowie.

Podczas spotkań wyjaśniano seniorom czym jest przemoc w rodzinie, jak reagować na to zjawisko oraz gdzie szukać pomocy. 

Podczas spotkania omówiono rodzaje przemocy, wyjaśniono iż zjawisko to dotyczyć może każdego bez wzgledu na pozycję społeczną, poziom wykształcenia i sytuację materialną, przekazano niezbędne adresy  i telefony.

Ważne telefony

Telefon Zaufania dla Osób Starszych, Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich.

Jeśli potrzebujesz bratniej duszy, życzliwości, jest Ci smutno, coś cię trapi, odczuwasz pustkę i bezradność
* wysłuchamy,
* udzielimy informacji,
* pomożemy,
* zapewnimy dyskrecję i anonimowość

Telefon  22 635 09 54

“Troski i kłopoty dzielone z drugim człowiekiem maleją  o połowę”

Godziny dyżurów telefonu:                Dyżur na temat choroby Alzheimera
poniedziałek: 17.00-20.00                   środa 14.00- 16.00
środa:            17.00- 20.00
czwartek:       17.00-20.00

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  Niebieska Linia pracuje przez całą dobę.

Telefon   800 120 002.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Jarocin, ul. Dworcowa 2

Telefon 62 747 74 60,
509 543 109
od poniedziałku do piątku 7.30 do 15.30

Centrum Usług Społecznych przy którym działa Zespół Interdyscyplinarny ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie: Jarocin,ul. Wrocławska 39

Telefon 62 747 01 60,
od poniedziałku do piątku 8.00- 16.00

Komenda Powiatowa Policji, Jarocin, ul. Bohaterów Jarocina 15

Telefon  47 775 52 00
Całą dobę

Potrzebujesz pomocy zadzwoń lub przyjdź!!!!!

^ W góręLinki:

Skip to content