Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ABC przedsiębiorczości z elementami księgowości dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie: ogloszenie2.pdf
SIWZ: siwz2.pdf, siwz2.doc
Formularz ofertowy: formularzofertzal11.pdf, formularzofertzal11.doc
Umowa: umowazal21.pdf, umowazal2.doc
Wykaz usług: wykazuslugzal31.pdf, wykazuslugzal31.doc
Wykaz narzędzi: wykaznarzedzizal41.pdf, wykaznarzedzizal41.doc
Wykaz osób: wykazosobzal51.pdf, wykazosobzal51.doc
Oświad. o wpisie: oswiadowpisiezal61.pdf, oswiadowpisiezal61.doc

^ W górę

Zorganizowanie i przeprowadzenie 7-dniowego obozu aktywnej integracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie: ogloszenie1.pdf
SIWZ: siwz1.pdf
Formularz ofertowy: formularzofertzal1.pdf, formularzofertazal1.doc
Umowa: umowazal2.pdf
Wykaz usług: wykazuslugzal3.pdf, wykazuslugzal3.doc
Wykaz narzędzi: wykaznarzedzizal4.pdf, wykaznarzedzizal4.doc
Wykaz osób: wykazosobzal5.pdf, wykazosobzal5.doc
Oświad. o wpisie: oswiadowpisiezal6.pdfoswiadowpisiezal6.doc

^ W góręLinki: