Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Skład zespołu

Przewodniczący Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jarocinie:
Marlena GARSZTKA

Skład orzekający:
lekarze specjaliści
pracownicy socjalni
doradcy zawodowi
psycholog
pedagog

^ W góręLinki: