Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lokalny Program opieki nad dzieckiem i rodziną dla Powiatu Jarocińskiego na lata 2008-2013

Pliki do pobrania (pliki PDF):

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Jarocińskim na lata 2016-2018

^ W góręLinki: