Informacje o punkcie konsultacyjnym

pcpr

Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi  prowadzi Punkt Konsultacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

W ramach działalności punktu można uzyskać bezpłatne konsultacje

  • ekspertów ekonomii społecznej
  • specjalistów w zagadnieniach księgowości, marketingu i prawa podmiotów ekonomii społecznej

Konsultacje dotyczą zakładania, prowadzenia, funkcjonowania

  • stowarzyszeń
  • fundacji
  • spółdzielni socjalnych (osób fizycznych i prawnych)
  • zakładów aktywności zawodowej
  • centrów integracji społecznej
  • innych podmiotów ekonomii społecznej

Zapraszamy:

osoby fizyczne zainteresowane aktywizacją zawodową i podjęciem pracy w sektorze ekonomii społecznej

podmioty ekonomii społecznej zainteresowane uzyskaniem wsparcia  merytorycznego w prowadzonej działalności

przedstawicieli  jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy i pomocy społecznej, zainteresowanych tworzeniem podmiotów ekonomii społecznej, partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej oraz uzyskaniem doradztwa biznesowego

Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Wrocławska 39, Jarocin

Punkt konsultacyjny czynny w środy

Godziny otwarcia: 9:00-14:00

Kontakt: Jacek Bykowski, 604 99 70 93, Jacek@jadwiga.org

^ W góręLinki:

Skip to content