25 listopada rozpoczyna coroczną międzynarodową kampanię pod hasłem „16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet”.

zrzut-ekranu-2015-11-25-o-105339Wielu krajach -w tym także w Polsce-  pierwszy dzień kampanii -25 listopada nosi nazwę   „Białej wstążki”.    Kampania  zakończy się 10 grudnia, czyli w Dniu Praw Człowieka. Data ta nie jest przypadkowa – symbolicznie podkreśla, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka.

Kampania organizowana jest na szczeblu międzynarodowym od 1991 roku z inicjatywy Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet. Jej celem jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć poprzez:
– budowanie świadomości, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
– wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
– budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
– wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie,
– tworzenie narzędzi nacisku na rządy, w celu wyegzekwowania wywiązania się władz z deklaracji powstrzymywania przemocy wobec kobiet.
W kampanii bierze udział ponad 2000 organizacji w blisko 160 krajach.

^ W góręLinki:

Skip to content