Absolwent

W dniu 21 maja 2018 roku ogłoszony został konkurs w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”:

* termin składania wniosków w ramach w/w konkursu: 21 maja 2018 roku – 20 lipca 2018 roku;

* wnioskodawcami mogą być publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe, organizacje pozarządowe (posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych) oraz partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi;

* celem programu jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osobom niepełnosprawnym posiadającym wykształcenie wyższe lub realizującym ostatni rok nauki w szkole wyższej;

* łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć kwoty
18.000 zł na jednego beneficjenta ostatecznego.

Ponieważ Państwo doskonale znacie specyfikę swojej lokalnej społeczności, zarówno jej potrzeby, jak i możliwości, dlatego liczymy, że dzięki Państwa pomocy uda się dotrzeć
z informacją o programie do jak największej liczby potencjalnych wnioskodawców. Działamy wspólnie na rzecz tego samego beneficjenta, w przypadku przedmiotowego programu – niepełnosprawnego studenta. Wspólnymi siłami stwórzmy im jak najlepsze warunki sprzyjające efektywnemu rozwojowi osobistemu i zawodowemu.

Szczegóły Programu:

1) Ogłoszenie z dnia 21 maja 2018 r. konkursu w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-abso/ogloszenie-z-dnia-21-maja-2018-r-konkursu-w-ramach-pilotazowego-programu-absolwent/

2) Program „ABSOLWENT” – zmiany w procedurach

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-abso/zmiany-w-procedurach-realizacji-pilotazowego-programu-absolwent/

Kontakt:
www.pfron.org.pl

Profil Facebook Magdalena Seifert
Specjalista ds. wsparcia i wspólpracy z NGO’s

@PoznanPfron
tel. 61 666 46 12
ul. Lindego 6
60-573 Poznań

^ W góręLinki:

Skip to content