Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie będące jednocześnie Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinie naturalnej lub przebywają w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:
– dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;
– mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
– nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielskiej nie jest im ograniczona ani zawieszona;
– wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
– są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem;
– mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania;

Rodzinę zastępczą mogą stworzyć nie tylko małżonkowie, ale i osoby samotne.

Rodzina zastępcza to czasowa forma opieki nad dzieckiem, które zostało częściowo lub całkowicie jej pozbawione.

Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR w Jarocinie tel. 62 505-46-06

Zapraszamy do kontaktu z nami. Czekamy na Ciebie.

^ W górę

UWAGA STUDENCI!

Moduł II – dofinansowanie do edukacji na poziomie wyższym

Informujemy, że w dniach 20.09.2021r. 10.10.2021r. uruchomiony zostanie nabór na składanie wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II, dotyczący  I półrocza roku akademickiego/szkolnego 2021/2022.

Wnioski można składać w siedzibie PCPR lub w formie elektronicznej poprzez System SOW.

^ W górę

Informacja

Informujemy, iż w dniu 28.07.2021r. (środa) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie będzie nieczynny.

^ W górę

Uwaga!

Informujemy, iż w dniach od 19.07.2021r. do 02.08.2021r. kontakt osobisty lub telefoniczny z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie będzie możliwy  w godzinach od 7.30 do 13.30.

Umówione spotkania z psychologiem i prawnikiem pozostają bez zmian.

^ W górę

DOBRY START 300 dla ucznia

^ W górę

Wykaz przyznanych dofinansowań dot. turnusów rehabilitacyjnych na dzień 17.06.2021r. – IV Posiedzenie Zespołu ds. Rozpatrywania Wniosków.

^ W górę

Wykaz przyznanych dofinansowań dot. turnusów rehabilitacyjnych na dzień 16.06.2021r. – III Posiedzenie Zespołu ds. Rozpatrywania Wniosków.

^ W górę

KOMUNIKAT

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 26.04.2021r. informujemy, że

w dniu 04.06.2021r. (piątek)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Jarocinie będzie nieczynne.

^ W górę

Stowarzyszenie Niebieska Linia – informacja

Stowarzyszenie Niebieska Linia informuje, że rozpoczęli prace nad nowym programem pt. „Upowszechnianie wiedzy nt. zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy cykl artykułów w prasie kobiecej”, w ramach którego w drukowanej prasie o zasięgu ogólnopolskim wydadzą cykl 21 artykułów. 

^ W górę

Życzenia

^ W góręLinki:

Skip to content