Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Informacja

Szanowni Państwo!

W dniu 23 maja br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie zawarło porozumienie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o współpracy przy wdrażaniu Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) finansowanego ze środków PFRON.

Już teraz wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych uruchamiamy nabór wniosków w ramach Pilotażowego Programu Aktywny Samorząd. Jako pierwsi z SOW-u mogą skorzystać Wnioskodawcy w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski w wersji elektronicznej należy składać w terminie od 20 września 2019r. do 10 października 2019r. poprzez platformę SOW pod adresem www.sow.pfron.org.pl
Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Więcej informacji m.in. na temat Systemu, naboru wniosków i profilu zaufanego znajdą Państwo w zakładkach po prawej stronie.

^ W górę
Linki:

Skip to content