Informacja – Moduł III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuję, że PFRON przywrócił termin na składanie wniosków i realizację programu „Pomoc osobom poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych  wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III. Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane przez osoby niepełnosprawne lub ich opiekunów do Realizatorów Programu do dnia 07.12.2020r. Wnioski, które wpłyną po upływie wskazanego terminu, zostaną rozpatrzone negatywnie.

^ W góręLinki:

Skip to content