Informacja o realizowanych programach

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

DOFINANSOWANIE
1 133 628,00 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
1 133 628,00 PLN

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 w 2024 roku przewiduje usługę asystenta osobistego jako formy wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla 46  niepełnosprawnych mieszkańców powiatu jarocińskiego, w tym 4 dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz 42 osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne, w tym 21 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.


DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

DOFINANSOWANIE
527.544,00 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
527.544,00 PLN

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w 2023 roku przewiduje usługę asystenta osobistego jako formy wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla 24  niepełnosprawnych mieszkańców powiatu jarocińskiego, w tym 4 dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz 20 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne, w tym 10 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.


DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

DOFINANSOWANIE
196.554,00 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
196.554,00 PLN

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w 2022 roku przewiduje usługę asystenta osobistego jako formy wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla 10 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu jarocińskiego, w tym 3 dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz 7 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.


DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

Moduł IV „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 roku

DOFINANSOWANIE
1.350,00 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
1.350,00 PLN

Program Moduł IV „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 roku przewiduje wsparcie w postaci zakupu 123 ręczników dla niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie oraz zakupu 7 kompletów pościeli i 7 prześcieradeł dla niepełnosprawnych dzieci -mieszkańców Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze.


DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

Moduł IV „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 roku

DOFINANSOWANIE
91.562,00 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
91.562,00 PLN

Program Moduł IV „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 roku przewiduje wsparcie w postaci 400 paczek żywnościowych dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu jarocińskiego oraz zakup 123 kompletów pościeli i 123 prześcieradeł dla niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.

^ W góręLinki:

Skip to content