Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu masażu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Dokument do pobrania:

^ W góręLinki:

Skip to content