Informacja o wynikach – działania wzmacniające kompetencje społeczne – postępowanie nr DWR.3211.10.2024.FEW

Informacja o wynikach przeprowadzonego zapytania ofertowego dla zadania, którego przedmiotem jest: realizacja usługi wsparcia w procesie usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej – działania wzmacniające kompetencje społeczne – vouchery – kurs prawa jazdy kat. B (na rok 2024) w ramach projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim„, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), nabór nr 7/FEWP.06.15-IZ.00-001/23 wniosek nr FEWP.06.15-IZ.00-0003/23.

Szczegóły w załączniku tutaj (pdf).

^ W góręLinki:

Skip to content