Informacja o wynikach – logopedia – postępowanie nr DWR.3211.1.2024.FEW

Informacja o wynikach przeprowadzonego zapytania ofertowego dla zadania, którego przedmiotem jest: realizacja usługi wspierającej rozwój, kompensującej opóźnienia dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej (dalej PZ) – usługa logopedyczna – (na rok 2024):
a) diagnoza logopedyczna
b) terapia logopedyczna
w ramach projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021- 2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), nabór nr 7/FEWP.06.15-IZ.00-001/23 wniosek nr FEWP.06.15-IZ.00-0003/23

Szczegóły w załączniku tutaj (pdf).

^ W góręLinki:

Skip to content