Wniosek – Turnus Rehabilitacyjny 2019r.

„Informujemy, że można już pobrać z naszej strony internetowej wniosek o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, który znajduje się w plikach do pobrania. Druk wniosku można już również pobrać w siedzibie PCPR, biuro nr 7, ul. Dworcowa 2, 63-200 Jarocin. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków  – od 2 stycznia 2019r. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady zawarte w Zarządzeniu nr 13/2018 z dnia 12.12.2018r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w sprawie przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.”

Do pobrania: Turnus Rehabilitacyjny 2019 – Zarządzenie Dyrektora PCPR

^ W góręLinki:

Skip to content