Kampania„16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć”

Dnia 25 listopada br ruszyła międzynarodowa kampania „16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć” Kampania będzie trwała do 10 grudnia. Wybrano dni pomiędzy 25 listopada- Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia- Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby było to symbolem związku pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka. Kampania jest organizowana od 1991r. z inicjatywy Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet.
Celem kampanii jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć  m.in. poprzez;
-budowanie świadomości, że przemoc stanowi pogwałcenie praw człowieka,
-wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy  wobec kobiet,
– wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie,
– tworzenie narzędzi nacisku na rządy, celem wyegzekwowania wywiązania się   władz z deklaracji powstrzymania przemocy wobec kobiet,

Jeżeli doznajesz  przemocy ze strony obcych lub bliskich ci osób , cierpisz fizycznie i/lub psychicznie ,  nie wiesz jak sobie poradzić w tej sytuacji, nie orientujesz się jakie są możliwości prawne , możesz skorzystać z naszej pomocy codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej na ul. Szubianki 21 w Jarocinie nr tel. 62 747-74-60 a także w Komendzie Powiatowej Policji w Jarocinie pod nr tel. 62 749 82 39- dyżur pełnią policjanci Zespołu ds. Nieletnich i Patologii oraz dzielnicowi.

^ W góręLinki:

Skip to content