KOMUNIKAT

KOMUNIKAT
w sprawie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności oraz kart parkingowych


Informujemy, że ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. nr 852) wprowadza
z dniem 6 sierpnia 2023 r.
zmiany dotyczące ważności orzeczeń i kart parkingowych, których ważność upłynęłaby w okresie COVID-19

  1. Orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności – zgodnie z art. 23 powyższej ustawy:

1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,

2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.– zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.,

3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu, tj. do dnia 5 sierpnia 2023 r. – zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

  1. Karty parkingowe:

1) zgodnie z art. 24 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okresy wskazane powyżej, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.) – dotyczy osób fizycznych – zachowują ważność na okresy wskazane w punkcie 1 – 3, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

2) zgodnie z art. 24 ust 2. powyższej ustawy, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, których okres ważności uległ przedłużeniu,zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.- dotyczy placówek.

^ W góręLinki:

Skip to content