KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI

Szanowni Państwo informujemy, że od 12 października rusza pilotażowy konkurs plastyczny na pracę plastyczną promującą rodzicielstwo zastępcze skierowany do dzieci ze szkół podstawowych mających siedzibę na terenie miasta Jarocin.

Zasadniczym celem konkursu jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego i zachęcanie do tworzenia rodzinnych form opieki nad dziećmi. Ponadto chcemy, aby konkurs przyczynił się do kształtowania postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży – uczestników konkursu oraz do zwiększenia akceptacji społecznej dla wychowanków rodzin zastępczych. Plakaty mają odzwierciedlać pozytywne aspekty rodzicielstwa zastępczego i budować korzystny klimat społeczny wokół opieki zastępczej.

Praca zawierająca elementy graficzne i tekstowe powinna zostać wykonana dowolną techniką płaską na bloku technicznym (format A4), w orientacji poziomej. Na odwrocie pracy prosimy zapisać następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, klasa, nazwa szkoły i dane oraz telefon kontaktowy do rodzic/opiekuna prawnego. Każdy uczestnik konkursu może przesłać jedną pracę. Prace mogą być nadsyłane indywidualnie przez uczestników lub przez szkołę.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozstrzygnie konkurs dokonując wyboru najlepszych trzech prac konkursowych w dwóch kategoriach:

– klasy I, II i III szkoły podstawowej,

– klasa IV, V i VI szkoły podstawowej.

Nagrodami dla laureatów w każdej kategorii będą upominki rzeczowe, a nagrodzone prace znajdą zastosowanie w materiałach promujących rodzicielstwo zastępcze. Ponadto informacje o laureatach konkursu zostaną ogłoszone na lokalnym portalu internetowym.

Na prace konkursowe czekamy do 20 listopada br.

Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w naszym konkursie i włączenia się w ideę promowania rodzicielstwa zastępczego.

Pliki do pobrania:

^ W góręLinki:

Skip to content