Konkurs plastyczny – zmiany w regulaminie

Szanowni Państwu z uwagi na Państwa prośby o umożliwienie dostarczenia prac w ramach konkursu plastycznego w formie elektronicznej z uwagi na epidemię koronawirusa dokonaliśmy zmiany w regulaminie konkursu. Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

Pkt. V. 4. Prace można dostarczać osobiście do siedziby PCPR (ul. Dworcowa 2, 63-200 Jarocin, w godzinach 7.30 – 15.30) lub wysłać pocztą na ww. adres, odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem. Z uwagi na epidemię koronawirusa dopuszcza się możliwość przesłania pracy pocztą elektroniczną (skan, zdjęcie pracy) w w/w terminie na adres e-mail: pcpr@pcprjarocin.pl z zastrzeżeniem, że oryginał pracy należy zachować i dostarczyć do siedziby PCPR w Jarocinie w przypadku znalezienia się w gronie laureatów konkursu w terminie ustalonym z Organizatorem.

Do pobrania poprawiony regulamin.

^ W góręLinki:

Skip to content