„Między nami rodzinami – akcja promująca rodzicielstwo zastępcze”

W sierpniu br. PCPR w Jarocinie przystąpiło do realizacji projektu „Między nami rodzinami – akcja promująca rodzicielstwo zastępcze” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach projektu nasza jednostka wydała ulotkę informującą o wymogach, jakie muszą spełnić osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym. wracamy się do Państwa z prośbą o przyłączenie się do realizacji niniejszego projektu. Poprosiliśmy również inne jednostki (Ośrodki Pomocy Społecznej, Sąd Rejonowy, Policja, Przychodnie zdrowia itp.) o współpracę w szerzeniu informacji na temat tego, jak zostać rodzicem zastępczym i zachęcania mieszkańców Powiatu Jarocińskiego do zainteresowania się formami pieczy zastępczej. Wydane plakaty i ulotki są dostępne w PCPR w Jarocinie oraz w/w placówkach.

Pobierz ulotkę

^ W góręLinki:

Skip to content