Nowa Ustawa z dnia 09 czerwca 2011r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, informuje że od dnia 01 stycznia 2012r. weszła w życie nowa Ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( DZ. U. z 2011r. nr 149 poz. 887 ze zm. ), która aktualnie reguluje m. in funkcjonowanie rodzin zastępczych. w związku z tym tekst w/w ustawy wraz z jej zmianami przedstawiamy w zakładce Podstawy prawne PCPR.

^ W góręLinki:

Skip to content