Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje o ogłoszonych zapytaniach ofertowych zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zadań realizowanych w ramach w ramach projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), nabór nr 7/FEWP.06.15-IZ.00-001/23 wniosek nr FEWP.06.15-IZ.00-0003/23.

Zapytanie ofertowe nr DWR.3211.1.2024.FEW z dnia 22.04.2024r.

Usługa wspierająca rozwój, kompensująca opóźnienia dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej (dalej PZ) – usługa logopedyczna –  (na rok 2024):
a) diagnoza logopedyczna 
b) terapia logopedyczna 
Szczegóły znajdują się pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/188458

Zapytanie ofertowe nr DWR.3211.2.2024.FEW z dnia 22.04.2024r.

USŁUGA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ, KOMPENSUJĄCA OPÓŹNIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEBYWAJĄCYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ  – USŁUGA REHABILITACYJNA –  (na rok 2024)
a) diagnoza/konsultacja fizjoterapeutyczna
b) fizjoterapia
Szczegóły znajdują się pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/188536

Zapytanie ofertowe nr DWR.3211.3.2024.FEW z dnia 22.04.2024r.

USŁUGA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ, KOMPENSUJĄCA OPÓŹNIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEBYWAJĄCYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ  (na rok 2024) terapia pedagogiczna
Szczegóły znajdują się pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/188538

^ W góręLinki:

Skip to content