Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia – terapia pedagogiczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje o ogłoszonym zapytaniu ofertowym zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zadań realizowanych w ramach w ramach projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), nabór nr 7/FEWP.06.15-IZ.00-001/23 wniosek nr FEWP.06.15-IZ.00-0003/23.  

Zapytanie ofertowe nr DWR.3211.6.2024.FEW z dnia 06.05.2024r.

Szczegóły znajdują się pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/189215

^ W góręLinki:

Skip to content