Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia – wsparcie w pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje o ogłoszonym zapytaniu ofertowym zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zadań realizowanych w ramach w ramach projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), nabór nr 7/FEWP.06.15-IZ.00-001/23 wniosek nr FEWP.06.15-IZ.00-0003/23.  

Zapytanie ofertowe nr DWR.3211.8.2024.FEW z dnia 14.05.2024r.
Usługa wsparcia w procesie usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej – na rok 2024 oraz Wsparcie grupowe usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej – na rok 2024

Szczegóły znajdują się pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/189795

^ W góręLinki:

Skip to content