Podstawy prawne PCPR

Pliki w formacie PDF:

Uchwała w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Ustawa o samorządzie powiatowym

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Ustawa o pomocy społecznej

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Rozporządzenie o pieczy instytucjonalnej

^ W górę
Linki:

Skip to content