Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ

W środę, 7 czerwca, w Sali Domu Kultury w Kotlinie odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu mieszkańców gminy Kotlin.

Debata została zorganizowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Jarocinie, a skierowana była do mieszkańców gminy Kotlin. Jej tematem przewodnim było bezpieczeństwo, a celem wspólne określenie zagrożeń, z jakimi zebrani w sali goście spotykają się na co dzień.

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy gminy, którzy mieli możliwość zapoznania się z przedstawionym przez Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego kom. Rafała Komendzińskiego stanem bezpieczeństwa w gminie. Obecni byli także przedstawiciele GOPS-u w Kotlinie i Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jarocinie, Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie oraz ZUS-u.

Podczas spotkania przedstawiciele OIK i Zespołu Interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Kotlin omówili problematykę znęcania się nad osobami starszymi przez ich bliskich. Omówiono trudności związane z zawiadamianiem odpowiednich służb o problemie znęcania się nad osobą starszą, wskazano możliwości i sposoby reagowania na krzywdę innych, wspomniano o roli świadka, którego odpowiednia reakcja może uratować komuś życie lub  zmienić trudny los. Poinformowano o nowych przepisach, które sprawiają, że sprawca przemocy może zostać odseparowany od ofiary już podczas interwencji policji.

Zwrócono uwagę na ważne numery kontaktowe czyli 112 ( wezwanie interwencji policji), 62 747   74 60 lub 509 543 109 – Ośrodek Interwencji Kryzysowej , ul. Dworcowa 2, Jarocin, oraz 62 740 54 83 Zespól Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Kotlin przy GOPS w Kotlinie, oraz telefon zaufania dla osób starszych 22 635 09 54

^ W góręLinki:

Skip to content