Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie będące jednocześnie Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinie naturalnej lub przebywają w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:
– dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;
– mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
– nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielskiej nie jest im ograniczona ani zawieszona;
– wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
– są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem;
– mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania;

Rodzinę zastępczą mogą stworzyć nie tylko małżonkowie, ale i osoby samotne.

Rodzina zastępcza to czasowa forma opieki nad dzieckiem, które zostało częściowo lub całkowicie jej pozbawione.

Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR w Jarocinie tel. 62 505-46-06

Zapraszamy do kontaktu z nami. Czekamy na Ciebie.

^ W góręLinki:

Skip to content