Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Informacja

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie /dział: Ośrodek Interwencji Kryzysowej  w Jarocinie pragnie poinformować o przygotowywaniu się w 2022r. do realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.                  

  Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie kierowane są m.in. do osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary zobowiązując do uczestnictwa w programie, do osób które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii. W programie mogą uczestniczyć także osoby które w wyniku innych okoliczności (np. uruchomiona procedura Niebieskiej Karty) zgłoszą się do uczestnictwa.

   Program zwykle jest realizowany w drugim półroczu. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki: być zdrowi psychicznie, zachować abstynencję od alkoholu i środków odurzających, być w trakcie terapii odwykowej lub po terapii.

 Głównym celem programu jest powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym jej stosowaniem a także zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez  stosowania przemocy.

Zgłoszenia do programu pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie /dział: Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Dworcowa 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 747-74-60 lub 509 543 109.

^ W góręLinki:

Skip to content