Program „Wyrównywania Różnic Między Regionami II” 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje, że Oddział Wielkopolski PFRON

w Poznaniu uruchamia  w 2014 r program „Wyrównywania Różnic Między Regionami II”

Program realizowany jest w następujących obszarach.

 1. obszar A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  w sprzęt rehabilitacyjny,
 2. obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
  i komunikowania,
 3. obszar C -tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
 4. obszar D – likwidacja barier transportowych,
 5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Programów Operacyjnych finansowanych ze środków europejskich,
 6. obszaru F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,
 7. obszaru G -finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Samorząd powiatowy może być realizatorem Programu w obszarze B, C, D, F, G.

Samorząd wojewódzki może być realizatorem Programu w obszarze A.

Oddziały terenowe PFRON mogą być realizatorem Programu w obszarze E.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć:

 • 40 % kosztów jego realizacji w obszarach A, B i C
 • 60% kosztów jego realizacji w obszarze D,
 • 15% kosztów jego realizacji w obszarze E,
 • 30% kosztów jego realizacji w obszarze G.

Jednostki samorządu powiatowego w Jarocinie mogą być w tym roku realizatorem Programu w obszarze B, C, D,

Termin przyjmowania przez PCPR wniosków jednostek samorządu powiatowego upływa
z dniem 31 marca 2014r.

Zainteresowanych prosimy o kontakt – tel. (62) 505 46 06

Wszystkie informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl
w zakładce „PROGRAMY PFRON”.

^ W góręLinki:

Skip to content