Rusza drugi nabór wniosków w ramach Pilotażowego Programu Aktywny Samorząd.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje, że rusza drugi nabór wniosków w ramach Pilotażowego Programu Aktywny Samorząd.

Nabór  wniosków w 2015 roku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” trwa:

–  w Module I – od dnia 3 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2015 r.

Dofinansowanie   ze środków PFRON może dotyczyć:

  • kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B (Obszar A2),
  • szkolenia w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego nabytego w ramach obszaru B1 programu (Obszar B2),
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Obszar C2),
  • protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C3),
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C4),
  • utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo pod inną tego typu opieką – Obszar D).

–  w Module II – od dnia 1 września do dnia 10 października 2015 r. z tym, że:

  • wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września); wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie (podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie oddaty ich poniesienia).
  • termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2015/2016 upływa w dniu 10 października. Nabór ten został wydłużony dodnia 10października zgodnie z postulatami środowisk akademickich.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie  ul. Szubianki 21.

Szczegółowych informacji udzielają Maria Raś, Patryk Kulka,  Maria Dzieweczyńska tel. (62) 5054606, 724 555 026,  pokój nr 5 i 6.

Wnioski należy pobrać ze strony www.pcprjarocin.pl z zakładki Aktywny Samorząd.

Wnioski można  składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie ul. Szubianki 21, pokój nr 5 i 6 :

^ W góręLinki:

Skip to content