Rusza pierwszy nabór wniosków w ramach Pilotażowego Programu Aktywny Samorząd 2016 – Moduł I.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje, że rusza pierwszy nabór wniosków w ramach Pilotażowego Programu Aktywny Samorząd.

Nabór  wniosków w 2016 roku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” trwa:

–  w Module I – od dnia 18 kwietnia do dnia 31 maja 2016 r.

Dofinansowanie   ze środków PFRON może dotyczyć:

  • pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania doposiadanego samochodu (Obszar A1),
  • kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B (Obszar A2),
  • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (obszar B1),
  • szkolenia w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego nabytego w ramach obszaru B1 programu (Obszar B2),
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Obszar C2),
  • zakupu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C3),
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C4),
  • utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo pod inną tego typu opieką – Obszar D).

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie  ul. Szubianki 21.

Szczegółowych informacji udzielają Maria Raś, Patryk Kulka, Maria Dzieweczyńska tel. (62) 5054606, 724 555 026,  pokój nr 5 i 6.

Wnioski należy pobrać ze strony www.pcprjarocin.pl z zakładki Aktywny Samorząd i złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie ul. Szubianki 21, pokój nr 6:

^ W góręLinki:

Skip to content