Spotkanie doradcze „Granty i dotacje dla organizacji pozarządowych”

12.02.2010 r. w siedzibie PCPR w Jarocinie odbyło się spotkanie doradcze pt. „Granty i dotacje dla organizacji pozarządowych” Spotkanie miało na celu rozpowszechnienie informacji na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność organizacji pozarządowych. W trakcie konsultacji zostały poruszone zagadnienia dotyczące dotacji udzielanych przez Wojewodę Wielkopolskiego, Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Fundacje działające w sferze szeroko rozumianej działalności społecznej (np. Fundacja Kronenberga, Batorego, J. Kantego Steczkowskiego, Ernst&Young, itp.), oraz możliwości pozyskiwania środków unijnych. W spotkaniu wzięło 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu jarocińskiego oraz pracownicy PCPR w Jarocinie. Spotkanie prowadziła Katarzyna Kowalska, pracownik PCPR, koordynator i autor projektów finansowanych ze środków PO KL, oraz konkursów ogłaszanych przez instytucje krajowe.

^ W góręLinki:

Skip to content