Spotkanie pracowników OIK w Jarocinie z dzielnicowymi

W dniu 10.11.2010r. odbyło się spotkanie pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jarocinie z dzielnicowymi z rejonu działania miasta i gminy Jarocin, Żerków, Zespołu dzielnicowych z Jaraczewa i Kotlina. Spotkanie zainicjowali pracownicy Ośrodka Interwencji wspólnie z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych.

Celem spotkania było zacieśnienie współpracy pomiędzy Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej a dzielnicowymi poprzez ustalenie wspólnych działań na polu przeciwdziałania przemocy co w rezultacie ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa ofiar przemocy.

Podczas spotkania omówiono także funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jarocinie aby zapoznać w/w z zakresem działań instytucji.

^ W góręLinki:

Skip to content