Spotkanie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

W dniu  01.03. 2011r. w  Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jarocinie odbyło się spotkanie podsumowujące Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Z inicjatywą spotkania wystąpiła  Prokuratura Rejonowa w Jarocinie  uznając, iż potrzeba rozpowszechniania wiedzy w zakresie uprawnień ofiary przestępstwa jest bardzo duża. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej z Powiatu, przedstawiciele Sądu Rejonowego, Policji, Prokurator Rejonowy, pracownik Starostwa Powiatowego w Jarocinie, przedstawiciel NZOZ-u,  oraz pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej . Podczas spotkania wymieniono się informacjami n/t pełnionych dyżurów w dniach od 21.02.do 25.02.2011r. – podczas Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw oraz podjęto dyskusję która miała wskazać kolejne działania interdyscyplinarne jakie należałoby podjąć by rozpowszechnić wiedzę n/t  uprawnień ofiary przestępstwa by skuteczniej pomóc osobom pokrzywdzonym ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy w rodzinie.

^ W góręLinki:

Skip to content