Spotkanie z seniorami w Golinie i Mieszkowie

 W ramach działań profilaktycznych Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie przeprowadził kolejne spotkania z seniorami pt.:“O przemocy wobec osób starszych czyli przełamywanie tabu”. Odbiorcami pierwszego spotkania w dniu 22.03.2022r byli członkowie Klubu społecznego “Sami Swoi”  w Golinie, natomiast w dniu 24.03.2022r.  Klubu samopomocy “Mieszko” w Mieszkowie.

Podczas spotkań wyjaśniano seniorom czym jest przemoc w rodzinie, jak reagować na to zjawisko oraz gdzie szukać pomocy. 

Podczas spotkania omówiono rodzaje przemocy, wyjaśniono iż zjawisko to dotyczyć może każdego bez wzgledu na pozycję społeczną, poziom wykształcenia i sytuację materialną, przekazano niezbędne adresy  i telefony.

Ważne telefony

Telefon Zaufania dla Osób Starszych, Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich.

Jeśli potrzebujesz bratniej duszy, życzliwości, jest Ci smutno, coś cię trapi, odczuwasz pustkę i bezradność
* wysłuchamy,
* udzielimy informacji,
* pomożemy,
* zapewnimy dyskrecję i anonimowość

Telefon  22 635 09 54

“Troski i kłopoty dzielone z drugim człowiekiem maleją  o połowę”

Godziny dyżurów telefonu:                Dyżur na temat choroby Alzheimera
poniedziałek: 17.00-20.00                   środa 14.00- 16.00
środa:            17.00- 20.00
czwartek:       17.00-20.00

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  Niebieska Linia pracuje przez całą dobę.

Telefon   800 120 002.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Jarocin, ul. Dworcowa 2

Telefon 62 747 74 60,
509 543 109
od poniedziałku do piątku 7.30 do 15.30

Centrum Usług Społecznych przy którym działa Zespół Interdyscyplinarny ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie: Jarocin,ul. Wrocławska 39

Telefon 62 747 01 60,
od poniedziałku do piątku 8.00- 16.00

Komenda Powiatowa Policji, Jarocin, ul. Bohaterów Jarocina 15

Telefon  47 775 52 00
Całą dobę

Potrzebujesz pomocy zadzwoń lub przyjdź!!!!!

^ W góręLinki:

Skip to content