Spotkanie z seniorami

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 27.10.2021 r. w Jarocińskim Ośrodku Kultury w Jarocinie w ramach działań profilaktycznych zorganizował spotkanie pt. „O przemocy wobec osób starszych czyli przełamywanie tabu”.
Odbiorcami byli seniorzy z Dziennego Domu Senior+ w Jarocinie.
Głównym celem spotkania było wyjaśnienie seniorom czym jest przemoc w rodzinie, jak na nią reagować oraz gdzie szukać pomocy. Podczas spotkania omówiono rodzaje przemocy, wyjaśniono iż zjawisko to dotyczyć może każdego bez względu na pozycję społeczną, poziom wykształcenia i sytuację materialną, przekazano niezbędne adresy i telefony.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej planuje także spotkania z seniorami poza Jarocinem oraz w innych gminach naszego powiatu.

^ W góręLinki:

Skip to content