Turnus rehabilitacyjny 2018

Informujemy, że można już pobrać z naszej strony internetowej wniosek o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, który znajduje się w plikach do pobrania. Druk wniosku od 27 grudnia 2017r. będzie można również pobrać w siedzibie PCPR, biuro nr 7,
ul. Dworcowa 2, 63-200 Jarocin.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady zawarte w Zarządzeniu nr 18/2017 z dnia 20.12.2017r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w sprawie przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Turnus Rehabilitacyjny – Zarządzenie Dyrektora PCPR.pdf

^ W góręLinki:

Skip to content