Warsztaty szkoleniowe pn. „Wzmacnianie rodzin zastępczych zagrożonych rozpadem” w Sierczynku.

Od poniedziałku tj. 10 sierpnia do 14 sierpnia 2009 r. ośmiu rodziców zastępczych z terenu Powiatu Jarocińskiego weźmie udział w warsztatach szkoleniowych pn. „Wzmacnianie rodzin zastępczych zagrożonych rozpadem” w Sierczynku. Szkolenie przeprowadzi Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa z Sierczynka, które prowadzi Ośrodek Zastępczego Rodzicielstwa w Sierczynku. Rodzicom zastępczym w czasie wyjazdu towarzyszyć będą ich dzieci. Uczestnikom zapewnione zostanie zakwaterowanie, wyżywienie oraz opieki nad dziećmi. Grupa rodziców odbywać będzie warsztaty w liczbie 7 godzin dziennie Równolegle z warsztatami dla rodziców zorganizowana będzie opieka nad dziećmi z elementami terapii pedagogicznej i socjalizacji.
Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin zastępczych i wzmocnienie ich zdolności do radzenia sobie w konfliktach z dziećmi przyjętymi.
Warsztaty odbędą się w ramach projektu . „Między nami rodzinami –wsparcie edukacyjne niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2009.

^ W góręLinki:

Skip to content