WYJŚĆ Z CIENIA– animacja lokalnej przedsiębiorczości społecznej

Projekt realizowany przez Fundację „Nasz Dom”, a współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich MPiPS
Krótka charakterystyka przedsięwzięcia

Projekt „WYJŚĆ Z CIENIA– animacja lokalnej przedsiębiorczości społecznej”, jest odpowiedzią na brak samodzielnej możliwości wejścia w aktywność zawodową i społeczną wychowanków rodzin zastępczych.
Wraz z osiągnięciem pełnoletności istnieje ustawowy obowiązek usamodzielnienia się wychowanka. Na podjęcie aktywnego życia zawodowego oraz społecznego wpływ mają zdarzenia z przeszłości wychowanków takie jak: urazy i zaburzenia emocjonalne wynikłe z porzucenia przez najbliższych, doświadczone sytuacje traumatyczne wynikające z funkcjonowania w zaburzonym środowisku pochodzenia, błędy i zaniedbania wychowawcze, niedostatek kontaktów z matką. Jednym z podstawowych efektów takich doświadczeń jest wykształcony w dziecku brak zaufania do osób dorosłych. To z kolei przekłada się na wniesiony w okres adolescencji brak zaufania do struktur społecznych. Usamodzielniające się osoby opuszczające rodziny zastępcze stają przed wyzwaniem życiowym jak poradzić sobie w otaczającej ich rzeczywistości. W wielu przypadkach nie są gotowe na podjęcie pracy w przeciętnym zakładzie pracy oraz na nawiązywanie satysfakcjonujących relacji społecznych. Konsekwencją takich uwarunkowań jest konieczność połączenia aktywizacji zawodowej z rozwijaniem umiejętności i kompetencji społecznych.
Pierwszym krokiem w kierunku przezwyciężenia problemów z adaptacją w obrębie rynku pracy jest podjęcie stażu zawodowego pod nadzorem odpowiedzialnej osoby dorosłej, która zna uwarunkowania swoich podopiecznych. Rozpoczęcie stażu w ramach ekonomii społecznej umożliwia wprowadzenie w realia rynkowe młodzieży opuszczającej rodziny zastępcze. Fundacja „Nasz Dom” posiada 20 letnie doświadczenia w zakresie usamodzielniania młodzieży odrzuconej. Aktualnie realizuje projekt Przedsiębiorstwo Społeczne WINDA otwarciem drogi zawodowej dla młodzieży z rodzin zastępczych, realizowany w ramach EFS, we współpracy z 5 podmiotami publicznymi oraz 2 organizacjami społecznymi.
Istotą Projektu „WYJŚĆ Z CIENIA” jest propagowanie przedsiębiorczości społecznej jako skutecznej metody aktywizacji zawodowej połączonej z aktywizacją społeczną. Działania prowadzone w ramach projektu nastawione są na stworzenie płaszczyzny współpracy między pracownikami instytucji publicznych, przedstawicielami instytucji pozarządowych, zainteresowanymi współpracą przedsiębiorcami oraz wychowankami rodzin zastępczych. Współpraca taka spełnia idee partnerstwa trójsektorowego.
Szkolenia w ramach projektu są bezpłatne włącznie z darmowym przejazdem.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

^ W góręLinki:

Skip to content