„Wyrównywania różnic między regionami II”

Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje, że Oddział Wielkopolski PFRON w Poznaniu uruchamia program „Wyrównywania różnic między regionami II”.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z PCPR, tel. (62) 5054606 do dnia 20 lipca 2012r.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach n/w obszarów:

  1. obszaru A – na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
  2. obszaru B – na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
  3. obszaru C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
  4. obszaru D – na likwidację barier transportowych,
  5. obszaru E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Programów Operacyjnych finansowanych ze środków europejskich,
  6. obszaru F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej,
  7. obszaru G – na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Jednostki samorządu powiatowego mogą być realizatorami Programu w obszarze B, C, D

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON dla projektów z terenu naszego Powiatu nie może przekroczyć:

  • 40 % kosztów jego realizacji w obszarach A, B, C i D,
  • 15 % kosztów jego realizacji w obszarze E,
  • 30% kosztów jego realizacji w obszarze G.

Wszystkie informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce „PROGRAMY PFRON”.

^ W góręLinki:

Skip to content