Zapytanie ofertowe – piecza zastępcza – diagnozy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje o ogłoszonym zapytaniu ofertowym zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zadań realizowanych w ramach w ramach projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), nabór nr 7/FEWP.06.15-IZ.00-001/23 wniosek nr FEWP.06.15-IZ.00-0003/23.  

Zapytanie ofertowe nr DWR.3211.5.2024.FEW z dnia 29.04.2024r. Diagnozy: Diagnoza SI Diagnoza FAS Diagnoza traumy

Szczegóły znajdują się pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/188940

^ W góręLinki:

Skip to content