Zakres działania OIK

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Celem Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie jest tworzenie zintegrowanej formy pomocy osobom, rodzinie dotkniętej kryzysem. Są to przypadki przede wszystkim kryzysów rodzinnych, małżeńskich, kryzysów jednostkowych wynikających z zaburzeń psychicznych, problemu alkoholizmu i innych uzależnień, także związany z utratą bliskiej osoby, sytuacji żałoby, przemocy domowej.
Ośrodek Interwencji kryzysowej :

 • udziela również informacji o prawach i uprawnieniach,
 • zapewnia ofiarom przemocy bezpiecznego schronienia,
 • udziela poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego ,prawnego
 • opracowuje i realizuje programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 • udziela konsultacji w zakresie uzależnień
 • opracowuje i realizuje program ochrony ofiar przemocy
 • prowadzi grupy wsparcia dla ofiar przemocy
 • pracuje z rodzinami w sytuacji kryzysu
 • współpracuje z sadem policją organizacjami społecznymi i innymi instytucjami w zakresie pomagania rodzinie
 • tworzy system przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • prowadzi terapie indywidualna, małżeńską, rodzinną
 • informuje społeczeństwo o problemach przemocy poprzez szkolenia ,ulotki, konferencje itd.

Pracownicy socjalni Ośrodka Interwencji Kryzysowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30 udzielają wsparcia osobom będącym w sytuacjach kryzysowych.
We wtorki w godz. 16.30-19.30 dyżurujący prawnik udziela porad prawnych w zakresie  prawa rodzinnego.
Po uzgodnieniu telefonicznym psycholog lub terapeuta prowadzi wsparcie dla  osób indywidualnych ,rodzin lub par

^ W góręLinki:

Skip to content