Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Aktualności

Informacja

Informujemy, że od dnia 01.03.2024 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”:
– Moduł I –  od dnia 01.03.2024 r. do dnia 31.08.2024 r.,
– Moduł II – od dnia 01.03.2024 r. do dnia 31.03.2024 r. w ramach II półrocza roku akademickiego/szkolnego 2023/2024

^ W górę

23 lutego – Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym

23  lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym – to doskonała okazja, aby podkreślić, że dobroczynność zawsze się opłaca.

^ W górę

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (19-23 lutego br.)

Od 21 lat obchodzimy w Polsce Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw, przypadający 22 lutego. Co roku w tym czasie Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (19-23 lutego br.). W akcję włączają się sądy, prokuratury, komendy policji i inne instytucje pomocowe. Wszędzie tam osoby dotknięte przestępstwem mogą otrzymać bezpłatną poradę.

W Powiecie Jarocińskim takich porad udziela Sąd Rejonowy, gdzie w dniach od 19 – 23 lutego 2024r. w godz. od 13.00 do 15.00 zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny dla osób pokrzywdzonych przestępstwem Al. Niepodległości 15, Jarocin. Na stronie Komendy Powiatowej Policji można też znaleźć informacje dotyczące pełnionych dyżurów w Jarocinie, w Żerkowie, Kotlinie i Jaraczewie.

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie można uzyskać wsparcie, poradę, pomoc w godzinach pracy ośrodka tj. od 7.30 do 15.30, a po umówieniu telefonicznym lub osobistym także wsparcie psychologiczne i/lub prawne tel. 62 747-74-60, 509 543 109.

Przez cały rok osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą zgłaszać się do placówek finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości. To miejsca, w których można uzyskać bezpłatną, szybką i profesjonalną pomoc. Jest to wsparcie prawne i psychologiczne, a w razie potrzeby również pomoc materialna, dostosowana do potrzeb.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Jarocinie (Okręgowy Ośrodek w Kaliszu)

Wejście do Punktu Pomocy z ułatwieniami dostępu dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Szczegóły pod podanym poniżej numerem telefonu.
Jarocin pl. Festiwalu Muzyki Rockowej 1, tel.: 735 977 600
Wtorek 15:00 – 20:00
Środa 15:00 – 20:00

Do błyskawicznego kontaktu służy również całodobowa ogólnokrajowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym (+48 222 309 900) oraz specjalny adres e-mail: info@numersos.pl

^ W górę

Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!

6 lutego obchodzimy corocznie Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Hasło przewodnie w 2024r. brzmi: ,,Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

W dniu 08.02.2024r. odbyły się spotkania profilaktyczne dla dzieci w wieku 7- 13 lat w Szkole Podstawowej w Mieszkowie. Zajęcia przeprowadzili pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie: Elżbieta Cuprych i Anita Bachorz.

Przedstawiono zalety korzystania z internetu a także zagrożenia które przenoszą się z realnego świata do świata wirtualnego m.in. : flaming, trolling, grooming, hejt i in. Podkreślono jak ważne jest aby chronić swoją prywatność w internecie, rozmawiać z osobą zaufaną jeśli coś jest nie tak, nie ufać osobom poznanym w sieci, szanować innych w sieci a także zwrócono uwagę aby korzystać z internetu z umiarem.

Dzieci i młodzież zostali zachęcani do odwiedzenia bezpiecznej strony internetowej: www.sieciaki.pl gdzie znajduje się szereg gier, zabaw, łamigłówek, które umilą im czas a zarazem będą bezpieczne i wprowadzą szeroko w świat wiedzy i fantazji. Zapoznano dzieci i młodzież z telefonem zaufania 116 111 gdzie dzwoniąc mogą uzyskać pomoc i wsparcie od specjalistów.

W młodszych klasach dzieci otrzymały materiały do kolorowania z sieciakowymi poradami, natomiast starsze klasy mogły wspólnie rozwiązać test bezpiecznego korzystania z neta.

Uważajcie na siebie w sieci!

^ W górę

Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim

Projekt jest finansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Cel Projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 777 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 8 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 80 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.

Grupa docelowa:

 • dzieci i młodzież, przebywające w różnych formach pieczy zastępczej, ich rodziny biologiczne, rodziny zastępcze oraz ich otoczenie,
 • usamodzielniający się i usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej,
 • podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Zadania realizowane w projekcie:

 • diagnozy pogłębione, w oparciu, o które prowadzone będą działania wspomagające rozwój (np. fizjoterapia, psychoterapia, pomoc logopedy) kompensujące opóźnienia edukacyjne, społeczne,
 • działania przygotowujące do usamodzielnienia m.in. warsztaty umiejętności, treningi samodzielności, grupy wsparcia itp.,
 • działania wspierające w procesie usamodzielnienia, w tym: mieszkania ze wsparciem, wsparcie w pozyskaniu zatrudnienia, itp.,
 • usługi dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz dla rodzinnych domów dziecka; ponadto dla opiekunów osoby usamodzielnianej, rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich otoczenia,
 • wsparcie dla kadry instytucji regionalnego systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym przede wszystkim pracowników jednostek realizujących zadania.

Efekty projektu:

 • wzmocnienie rozwoju  psychologiczno-społecznego dla 777 dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej i przygotowania ich do jak najlepszego, samodzielnego życia,
 • poprawa funkcjonowania 61 rodzin zastępczych,
 • objęcie wsparciem 80 osób zaangażowanych do realizacji zadań systemu pieczy zastępczej,
 • rozwinięcie i poszerzenie współpracy różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej,

Wartość projektu (całkowity koszt projektu):

20 589 381, 98 zł

Kwota dofinansowania UE:

14 412 567,38 zł

Partner wiodący:

Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Partnerzy:

 • Powiat Jarociński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie
 • Powiat Kaliski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu
 • Powiat Kępiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie
 • Powiat Krotoszyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie
 • Powiat Ostrowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim
 • Powiat Ostrzeszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie
 • Powiat Pleszewski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
 • Miasto Kalisz/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu

KONTAKT w sprawie projektu:

Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w  Jarocinie
Ul. Dworcowa 2 
63-200 Jarocin
Tel 62 505- 46-06
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

^ W górę

Ogłoszenie o naborze stażysty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie poszukuje stażysty na stanowisko: pracownik biurowy.
Poszukujemy osoby posiadającej uprawnienia do odbycia stażu finansowanego ze środków, będących w dyspozycji Urzędu Pracy.
Wymagania: wykształcenie minimum średnie, komunikatywność.
Wymagane dokumenty: CV
Dokumenty należy składać w terminie do 15.01.2024 osobiście lub drogą elektroniczną na adres: pcpr@pcprjarocin.pl.

^ W górę

UWAGA – Wniosek o świadczenie wspierające

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia oraz kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem należy przesłać do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu  ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań, tel. 61-854-13-92, 61-854-13-70.

Do pobrania:
1. Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.pdf
2. Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.pdf

^ W górę

Zarządzenie nr 15/2023

Zarządzenie nr 15/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w sprawie przyznawania dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Pobierz

^ W górę

#MakeLoveNotPrzemoc

W czasie 16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć (25.11-10.12) mężczyźni na całym świecie wpinają w klapy marynarek białe wstążki po to, aby wyrazić swój sprzeciw wobec wszelkich form przemocy.

Make Love NOT Przemoc

Po raz pierwszy mężczyźni przypięli białe wstążki w 1991 roku w Kanadzie. Upamiętnili tym 24 kobiety, które zginęły w 6 grudnia 1989  w tzw. masakrze w Montrealu, kiedy uzbrojony w broń palną i nóż myśliwski mężczyzna wkroczył na Politechnikę i dokonał zbiorowego zabójstwa kobiet. Wybierał ofiary ze względu na ich płeć. W Kanadzie 6 grudnia obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci o Przemocy Wobec Kobiet.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Jarocinie pragnie zachęcić wszystkich Państwa do włączenia się w wielkopolską kampanię „#MakeLoveNotPrzemoc”.

^ W górę

16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć (25 listopada- 10 grudnia)

W dniach 25.11- 10.12 na całym świecie obchodzimy 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć. Akcja ma celu m. in. budowanie świadomości wokół zjawiska przemocy we wszystkich jej formach, z którą kobiety stykają się na co dzień w swoim życiu. Kampania od 30 lat organizowana jest przez Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet (Center for Women’s Global Leadership). Co roku Center for Women’s Global Leadership w porozumieniu z rzeczniczkami praw kobiet na całym świecie ustala temat kampanii i stara się go jak najszerzej propagować. Hasło tegorocznych 16 Dni Aktywizmu przeciwko Przemocy ze względu na płeć brzmi:

UNiTE! Invest to Prevent Violence against Women & Girls
(Inwestuj, aby zapobiegać przemocy wobec kobiet i dziewcząt).

Inicjatywa UNITE wzywa rządy, społeczeństwo obywatelskie, organizacje działające na rzecz kobiet, młodzież, sektor prywatny, media i system ONZ do połączenia sił w celu zajęcia się globalną pandemią przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Hasło podkreśla znaczenie inwestycji w zapobieganie przemocy i wspieranie osób doznających przemocy. Inicjatorki, aby symbolicznie podkreślić związek między przemocą wobec kobiet, a naruszeniem praw człowieka, a także położyć nacisk na fakt, że taka przemoc jest pogwałceniem praw człowieka, wybrały dni między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka).

Na terenie województwa Wielkopolskiego członkini Zarządu Województwa Paulina Stochniałek angażuje się w wielkopolską akcję 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć #Make Love not przemoc.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest stale zaangażowany w przeciwdziałanie przemocy poprzez współpracę z organizacjami i instytucjami przeciwdziałającymi przemocy domowej. Prowadzi także stałą kampanię społeczno-edukacyjną. Wielkopolska kampania – podobnie jak poprzednie lata – jest zorientowana na rozpowszechnianie informacji o formach udzielanego wsparcia w sytuacji przemocy na poziomie regionalnym.

Problemem przemocy domowej w Powiecie Jarocińskim zajmuje się Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie: Jarocin, ul. Dworcowa 2, (budynek dworca kolejowego – I piętro) tel. 62 747 74 60, 509 543 109, nasz e-mail: pcpr@pcprjarocin.pl

W każdej gminie ponadto przy Ośrodkach Pomocy Społecznej funkcjonują Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

W sytuacji „gorącej przemocy” bezwzględnie należy wezwać Policję pod nr tel 112

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie pragnie zachęcić wszystkich Państwa do włączenia się w wielkopolską kampanię „#MakeLoveNotPrzemoc”.

JEŚLI POTRZEBUJESZ POMOCY LUB CHCESZ POMÓC OSOBIE ZE SWOJEGO OTOCZENIA – PRZYJDŹ, ZADZWOŃ LUB NAPISZ E-MAILA !!!!!

^ W góręLinki:

Skip to content