Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Aktualności

UWAGA!

Informujemy, że w dniu 16 lipca 2024 roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest nieczynny.

^ W górę

Informacja o wynikach – usługi diagnozy – postępowanie nr DWR.3211.5.2024.FEW

Informacja o wynikach przeprowadzonego zapytania ofertowego dla zadania, którego przedmiotem jest: realizacja świadczenia usługi diagnozy
I. Diagnoza SI
II. Diagnoza FAS
III. Diagnoza traumy

w ramach projektu nr FEWP.06.15-IZ.00-0003/23 pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim„, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), nabór nr 7/FEWP.06.15-IZ.00-001/23 wniosek nr FEWP.06.15-IZ.00-0003/23.

Szczegóły w załączniku tutaj (pdf).

^ W górę

Informacja o wynikach – usługa rehabilitacyjna – postępowanie nr DWR.3211.7.2024.FEW

Informacja o wynikach przeprowadzonego zapytania ofertowego dla zadania, którego przedmiotem jest: realizacja usługi wspierającej rozwój, kompensującej opóźnienia dzieci i młodzieży przebywających w Pieczy Zastępczej – USŁUGA REHABILITACYJNA – (na rok 2024)
a) diagnoza/konsultacja fizjoterapeutyczna
b) fizjoterapia

w ramach projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim„, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), nabór nr 7/FEWP.06.15-IZ.00-001/23 wniosek nr FEWP.06.15-IZ.00-0003/23.

Szczegóły w załączniku tutaj (pdf).

^ W górę

Informacja o wynikach – diagnoza traumy – postępowanie nr DWR.3211.9.2024.FEW

Informacja o wynikach przeprowadzonego zapytania ofertowego dla zadania, którego przedmiotem jest: realizacja usługi diagnozy: I. Diagnoza traumy – 10 diagnoz w ramach projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim„, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), nabór nr 7/FEWP.06.15-IZ.00-001/23 wniosek nr FEWP.06.15-IZ.00-0003/23.

Szczegóły w załączniku tutaj (pdf).

^ W górę

Informacja o wynikach – działania wzmacniające kompetencje społeczne – postępowanie nr DWR.3211.10.2024.FEW

Informacja o wynikach przeprowadzonego zapytania ofertowego dla zadania, którego przedmiotem jest: realizacja usługi wsparcia w procesie usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej – działania wzmacniające kompetencje społeczne – vouchery – kurs prawa jazdy kat. B (na rok 2024) w ramach projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim„, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), nabór nr 7/FEWP.06.15-IZ.00-001/23 wniosek nr FEWP.06.15-IZ.00-0003/23.

Szczegóły w załączniku tutaj (pdf).

^ W górę

Informacja o wynikach – usługa wsparcia – postępowanie nr DWR.3211.8.2024.FEW

Informacja o wynikach przeprowadzonego zapytania ofertowego dla zadania, którego przedmiotem jest: realizacja usługi  wsparcia w procesie usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej na rok 2024 oraz wsparcie grupowe usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej na rok 2024 w ramach projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim„, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), nabór nr 7/FEWP.06.15-IZ.00-001/23 wniosek nr FEWP.06.15-IZ.00-0003/23.

Szczegóły w załączniku tutaj (pdf).

^ W górę

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje o ogłoszonym zapytaniu ofertowym zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zadań realizowanych w ramach w ramach projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim„, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), nabór nr 7/FEWP.06.15-IZ.00-001/23 wniosek nr FEWP.06.15-IZ.00-0003/23.

Szczegóły znajdują się pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/191071

^ W górę

Informacja o wynikach – terapia pedagogiczna – postępowanie nr DWR.3211.6.2024.FEW

Informacja o wynikach przeprowadzonego zapytania ofertowego dla zadania, którego przedmiotem jest: realizacja usługi wspierającej rozwój, kompensującej opóźnienia dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej (dalej PZ) – (na rok 2024) – terapia pedagogiczna w ramach projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim„, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), nabór nr 7/FEWP.06.15-IZ.00-001/23 wniosek nr FEWP.06.15-IZ.00-0003/23.

Szczegóły w załączniku tutaj (pdf).

^ W górę

UWAGA!

Informujemy, że w dniu 29 maj 2024 r. (środa) Ośrodek Interwencji Kryzysowej będzie nieczynny.

^ W górę

Informacja o wynikach – logopedia – postępowanie nr DWR.3211.1.2024.FEW

Informacja o wynikach przeprowadzonego zapytania ofertowego dla zadania, którego przedmiotem jest: realizacja usługi wspierającej rozwój, kompensującej opóźnienia dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej (dalej PZ) – usługa logopedyczna – (na rok 2024):
a) diagnoza logopedyczna
b) terapia logopedyczna
w ramach projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021- 2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), nabór nr 7/FEWP.06.15-IZ.00-001/23 wniosek nr FEWP.06.15-IZ.00-0003/23

Szczegóły w załączniku tutaj (pdf).

^ W góręLinki:

Skip to content