16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć (25 listopada- 10 grudnia)

W dniach 25.11- 10.12 na całym świecie obchodzimy 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć. Akcja ma celu m. in. budowanie świadomości wokół zjawiska przemocy we wszystkich jej formach, z którą kobiety stykają się na co dzień w swoim życiu. Kampania od 30 lat organizowana jest przez Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet (Center for Women’s Global Leadership). Co roku Center for Women’s Global Leadership w porozumieniu z rzeczniczkami praw kobiet na całym świecie ustala temat kampanii i stara się go jak najszerzej propagować. Hasło tegorocznych 16 Dni Aktywizmu przeciwko Przemocy ze względu na płeć brzmi:

UNiTE! Invest to Prevent Violence against Women & Girls
(Inwestuj, aby zapobiegać przemocy wobec kobiet i dziewcząt).

Inicjatywa UNITE wzywa rządy, społeczeństwo obywatelskie, organizacje działające na rzecz kobiet, młodzież, sektor prywatny, media i system ONZ do połączenia sił w celu zajęcia się globalną pandemią przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Hasło podkreśla znaczenie inwestycji w zapobieganie przemocy i wspieranie osób doznających przemocy. Inicjatorki, aby symbolicznie podkreślić związek między przemocą wobec kobiet, a naruszeniem praw człowieka, a także położyć nacisk na fakt, że taka przemoc jest pogwałceniem praw człowieka, wybrały dni między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka).

Na terenie województwa Wielkopolskiego członkini Zarządu Województwa Paulina Stochniałek angażuje się w wielkopolską akcję 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć #Make Love not przemoc.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest stale zaangażowany w przeciwdziałanie przemocy poprzez współpracę z organizacjami i instytucjami przeciwdziałającymi przemocy domowej. Prowadzi także stałą kampanię społeczno-edukacyjną. Wielkopolska kampania – podobnie jak poprzednie lata – jest zorientowana na rozpowszechnianie informacji o formach udzielanego wsparcia w sytuacji przemocy na poziomie regionalnym.

Problemem przemocy domowej w Powiecie Jarocińskim zajmuje się Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie: Jarocin, ul. Dworcowa 2, (budynek dworca kolejowego – I piętro) tel. 62 747 74 60, 509 543 109, nasz e-mail: pcpr@pcprjarocin.pl

W każdej gminie ponadto przy Ośrodkach Pomocy Społecznej funkcjonują Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

W sytuacji „gorącej przemocy” bezwzględnie należy wezwać Policję pod nr tel 112

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie pragnie zachęcić wszystkich Państwa do włączenia się w wielkopolską kampanię „#MakeLoveNotPrzemoc”.

JEŚLI POTRZEBUJESZ POMOCY LUB CHCESZ POMÓC OSOBIE ZE SWOJEGO OTOCZENIA – PRZYJDŹ, ZADZWOŃ LUB NAPISZ E-MAILA !!!!!

^ W góręLinki:

Skip to content