Szanowni Państwo,

31 maja 2016 roku ogłoszono konkurs na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na jaki przeznaczono alokację w wysokości 136 942 500 zł. Środki te pozwolą na objęcie bogatą ofertą wsparcie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także osób w ich otoczeniu oraz środowisk lub lokalnych społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa wielkopolskiego.

plakat

^ W góręLinki:

Skip to content