Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Rozstrzygnięcie przetargu: Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu magazyniera z obsługą wózka widłowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL.3211/6.2014

Pobierz plik:

^ W górę

Rozstrzygnięcie przetargu: Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pracownika ochrony osób i mienia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL.3211/5.2014

Pobierz plik:

^ W górę

Rozstrzygnięcie przetargu: Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kosmetycznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL.3211/4.2014

Pobierz plik:

^ W górę

Rozstrzygnięcie przetargu:Rozstrzygnięcie przetargu: Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie kursy ABC przedsiębiorczości z elementami księgowości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL.3211/2.2014

Pobierz plik:

^ W górę

Rozstrzygnięcie przetargu:Przetarg niegoraniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie 7-dniowego obozu aktywnej integracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL.3211/1.2014

Pobierz plik:

^ W górę

Rozstrzygnięcie przetargu: Przetarg niegoraniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu opiekuna dziennego dziecka do lat 3 w raach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL.3211/3.2014

Pobierz plik:

^ W górę

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kosmetycznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pliki do pobrania:

^ W górę

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pracownika ochrony osób i mienia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pliki do pobrania:

^ W górę

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu magazyniera z obsługą wózka widłowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pliki do pobrania:

^ W górę

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu opiekuna dziennego dziecka do lat 3 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie: ogloszenie3.pdf
SIWZ: siwz3.pdf, siwz3.doc
Formularz ofertowy: formularzofertyzal1.pdf, formularzofertyzal1.doc
Umowa: umowazal22.pdf, umowazal21.doc
Wykaz usług: wykazuslugzal32.pdf, wykazuslugzal32.doc
Wykaz narzędzi: wykaznarzedzizal42.pdf, wykaznarzedzizal42.doc
Wykaz osób: wykazosobzal52.pdf, wykazosobzal52.doc
Oświad. o wpisie: oswiadwpiszal6.pdf, oswiadwpiszal6.doc
Oświad. decyzja: oswiaddecyzjazal7.pdf, oswiaddecyzjazal7.doc

^ W góręLinki:

Skip to content