Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu opiekuna dziennego dziecka do lat 3 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie: ogloszenie3.pdf
SIWZ: siwz3.pdf, siwz3.doc
Formularz ofertowy: formularzofertyzal1.pdf, formularzofertyzal1.doc
Umowa: umowazal22.pdf, umowazal21.doc
Wykaz usług: wykazuslugzal32.pdf, wykazuslugzal32.doc
Wykaz narzędzi: wykaznarzedzizal42.pdf, wykaznarzedzizal42.doc
Wykaz osób: wykazosobzal52.pdf, wykazosobzal52.doc
Oświad. o wpisie: oswiadwpiszal6.pdf, oswiadwpiszal6.doc
Oświad. decyzja: oswiaddecyzjazal7.pdf, oswiaddecyzjazal7.doc

^ W góręLinki:

Skip to content