Informacja

Rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Jarocinie przekazuje następujące informacje:

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach WRPO 2014-2020, rozpoczął w marcu br. realizację projektu pn: „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”, nr projektu RPWP.07.02.02-30-0001/18.

Proces rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem, oparty na wspomaganiu technologicznym, staje się wyzwaniem współczesnego postępowania terapeutycznego.

Uzupełnienie wysiłków fizjoterapeuty przy pomocy zrobotyzowanego, technologicznie zaawansowanego sprzętu medycznego, min. lokomatu, G-eo, bieżni, platform i innych, służyć mają, zgodnie z doświadczeniami wiodących ośrodków rehabilitacyjnych na świecie, odbudowaniu prawidłowego wzorca ruchu i lokomocji dziecka. Dodatkowo wykorzystywanie wirtualnej rzeczywistości przybliży prowadzenie rehabilitacji do warunków zabawy i gry komputerowej, co zastąpi trudną, mozolną pracę dzieci i zespołu terapeutycznego.

Rehabilitacja oraz zakwaterowanie podczas jej trwania są bezpłatne, dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014-2020.

Udział w programie mogą wziąć dzieci i młodzi dorośli między 5 a 21 rokiem życia, z województwa wielkopolskiego, u których rozpoznano mózgowe porażenie dziecięce.

W ramach projektu uczestnicy będą dodatkowo korzystali z konsultacji lekarzy, fizjoterapeutów, pedagogów i psychologów, a ich rodzice będą mieli szanse skorzystać  ze szkoleń dotyczących przyszłości funkcjonalnej u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Do pobrania: Skan

^ W góręLinki:

Skip to content