Informator – Studiuj bez barier w Poznaniu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu wspólnie z poznańskimi
uczelniami przygotował dla młodych ludzi z niepełnosprawnościami
informator „Studiuj bez barier w Poznaniu”. Zawiera on informacje
dotyczące wsparcia i udogodnień, które oferują młodym ludziom z
niepełnosprawnościami poznańskie szkoły wyższe. Ponadto znalazły się
w nim programy, ułatwiające aktywizację społeczną i zawodową oraz
wyrównujące szanse osób z niepełnosprawnościami w dostępie do
zdobycia wyższego wykształcenia.

^ W góręLinki:

Skip to content