Ogłoszenie

Poszukujemy Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie poszukuje osoby na stanowisko asystenta osobistego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 dla osoby niepełnosprawnej mieszkającej w gminie Kotlin. Usługa asystencji osobistej ma polegać na pomocy w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino).

Osoba na w/w stanowisko musi posiadać prawo jazdy, a także spełniać jeden z dwóch warunków:

–   posiadać dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,

lub

– posiadać co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 724 555 026.

^ W góręLinki:

Skip to content